SKAD2016
Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego
Zgłoś uczestnictwo

Materiały
do pobrania

SKAD2016 - ulotka informacyjna (pobierz)
Instrukcja dla autorów - SENIR (pobierz)
Instrukcja dla Recenzentów - SENIR (pobierz)
Instrukcja - szablon artykułu - SENIR (pobierz)
Przygotowanie bibliografii - system harvardzki (pobierz)
Szablon artykułu MS Word (pobierz)
Ulotka informacyjna dotycząca publikacji (pobierz)
 

Data i miejsce 

19-21.09.2016

Hotel Wodnik
Słok k/Bełchatowa
97-400 Bełchatów 

Aktualności

15.09.2016

W zakładce Program konferencji i streszczenia referatów znaleźć można zaktualizowany program konferencji SKAD'2016 oraz streszczenia zgłoszonych wystąpień

Informacje o konferencji

W dniach 19-21 września 2016 roku w Bełchatowie odbędzie się Jubileuszowa XXV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXX Konferencja Taksonomiczna) nt. „Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania” organizowana przez Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Katedrę Metod Statystycznych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Zakres tematyczny konferencji

Teoria:
–  Taksonomia
–  Analiza dyskryminacyjna
–  Metody porządkowania liniowego
–  Metody statystycznej analizy wielowymiarowej
–  Metody analizy zmiennych ciągłych
–  Metody analizy zmiennych dyskretnych
–  Metody analizy danych symbolicznych
–  Metody graficzne
 
Zastosowania:
–  Analiza danych finansowych
–  Analiza danych marketingowych
–  Analiza danych przestrzennych
–  Inne zastosowania analizy danych (medycyna, psychologia, archeologia, itd.)
–  Aplikacje komputerowe metod statystycznych

 

Cel konferencji

Zasadniczym celem konferencji SKAD jest prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń z zakresu teoretycznych i aplikacyjnych zagadnień klasyfikacji i analizy danych. Konferencja stanowi coroczne forum służące podsumowaniu obecnego stanu wiedzy, przedstawieniu i promocji dokonań nowatorskich oraz wskazaniu kierunków dalszych prac i badań.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji zarówno przedstawicieli środowisk akademickich, jak i specjalistów z innych środowisk zawodowych. Konferencja stanowić będzie doskonałą okazję do integracji osób z różnych ośrodków zajmujących się metodologią i zastosowaniami metod klasyfikacji i analizy danych.