SKAD2016
Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego
Zgłoś uczestnictwo

Materiały
do pobrania

SKAD2016 - ulotka informacyjna (pobierz)
Instrukcja dla autorów - SENIR (pobierz)
Instrukcja dla Recenzentów - SENIR (pobierz)
Instrukcja - szablon artykułu - SENIR (pobierz)
Przygotowanie bibliografii - system harvardzki (pobierz)
Szablon artykułu MS Word (pobierz)
Ulotka informacyjna dotycząca publikacji (pobierz)
 

Data i miejsce 

19-21.09.2016

Hotel Wodnik
Słok k/Bełchatowa
97-400 Bełchatów 

Aktualności

15.09.2016

W zakładce Program konferencji i streszczenia referatów znaleźć można zaktualizowany program konferencji SKAD'2016 oraz streszczenia zgłoszonych wystąpień

Komitet Naukowy Konferencji

Przewodniczący

Prof. dr hab. Józef Pociecha

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Zarządzania
Katedra Statystyki


Członkowie
 

Prof. dr hab. Czesław Domański
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Katedra Metod Statystycznych

 

Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych

 

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
Katedra Inwestycji Finansowych
i Zarządzania Ryzykiem

 

Dr hab.  Barbara Pawełek, prof. UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Zarządzania
Katedra Statystyki

 

Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Zarządzania
Katedra Statystyki

 

Prof. dr hab. Marek Walesiak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
Katedra Ekonometrii i Informatyki