SKAD2016
Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego
Zgłoś uczestnictwo

Materiały
do pobrania

SKAD2016 - ulotka informacyjna (pobierz)
Instrukcja dla autorów - SENIR (pobierz)
Instrukcja dla Recenzentów - SENIR (pobierz)
Instrukcja - szablon artykułu - SENIR (pobierz)
Przygotowanie bibliografii - system harvardzki (pobierz)
Szablon artykułu MS Word (pobierz)
Ulotka informacyjna dotycząca publikacji (pobierz)
 

Data i miejsce 

19-21.09.2016

Hotel Wodnik
Słok k/Bełchatowa
97-400 Bełchatów 

Aktualności

15.09.2016

W zakładce Program konferencji i streszczenia referatów znaleźć można zaktualizowany program konferencji SKAD'2016 oraz streszczenia zgłoszonych wystąpień

Komitet Organizacyjny SKAD 2016

 
Przewodniczący
 
Prof. dr hab. Czesław Domański
Katedra Metod Statystycznych UŁ


Zastępcy Przewodniczącego

Dr hab. Alina Jędrzejczak, prof. UŁ
Katedra Metod Statystycznych UŁ

Dr hab. Jerzy Korzeniewski, prof. UŁ
Katedra Metod Statystycznych UŁ
e-mail: jurkor
@wp.pl
 
 
 Sekretarz naukowy
 
Dr hab. Jacek Białek
Katedra Metod Statystycznych UŁ
e-mail: jbialek
@uni.lodz.pl
 
 
Sekretarze organizacyjni
 
Dr Artur Mikulec
Katedra Metod Statystycznych UŁ
e-mail: amikulec@uni.lodz.pl

 
Dr Małgorzata Misztal
Katedra Metod Statystycznych UŁ
e-mail: mmisztal@uni.lodz.plStrona internetowa
Dr Małgorzata Misztal
 
 
 
Adres do korespondencji
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Katedra Metod Statystycznych

ul. Rewolucji 1905r. 41/43 90-214 Łódź