SKAD2016
Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego
Zgłoś uczestnictwo

Materiały
do pobrania

SKAD2016 - ulotka informacyjna (pobierz)
Instrukcja dla autorów - SENIR (pobierz)
Instrukcja dla Recenzentów - SENIR (pobierz)
Instrukcja - szablon artykułu - SENIR (pobierz)
Przygotowanie bibliografii - system harvardzki (pobierz)
Szablon artykułu MS Word (pobierz)
Ulotka informacyjna dotycząca publikacji (pobierz)
 

Data i miejsce 

19-21.09.2016

Hotel Wodnik
Słok k/Bełchatowa
97-400 Bełchatów 

Aktualności

15.09.2016

W zakładce Program konferencji i streszczenia referatów znaleźć można zaktualizowany program konferencji SKAD'2016 oraz streszczenia zgłoszonych wystąpień

Zgłoszenia

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do 15 kwietnia 2016 r. na stronie:
http://konferencjaskad.syskonf.pl
Ewentualną propozycję referatu należy załączyć w zgłoszeniu w formie jednostronicowego streszczenia o układzie:
  1. Treść streszczenia zawierającego: główny cel referatu; wykorzystane metody, podejścia lub algorytmy; wskazanie walorów oryginalności pracy (co wnosi nowego i czym odróżnia się od innych prac).
  2. Kilka pozycji literatury ściśle związanych z referatem.
W przypadku problemów z rejestracją on-line prosimy o kontakt z sekretariatem Konferencji na adres:
skad2016@uni.lodz.pl
Komitet Naukowy Konferencji przeprowadzi kwalifikację referatów wyodrębniając wśród nich referaty zakwalifikowane do wygłoszenia oraz referaty przewidziane do sesji posterowej. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji referatów, na podstawie przesłanego streszczenia, będzie ich jakość oraz zgodność z tematyką konferencji.
O wynikach kwalifikacji Komitet Organizacyjny poinformuje zainteresowanych pocztą elektroniczną do 15 maja 2016 r. Ponadto lista referatów zakwalifikowanych do wygłoszenia i sesji posterowej zostanie umieszczona na stronie Konferencji.
 

Opłata konferencyjna

Opłatę w wysokości 1400 zł (1100 zł dla doktorantów), pokrywającą koszty pobytu oraz druk artykułów w Taksonomii (PN UE we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, lista B: 10 punktów w ocenie MNiSW) należy przelać na konto:
Uniwersytet Łódzki
Bank Pekao S.A. II/O

07 1240 3028 1111 0010 2943 4436
z dopiskiem: „SKAD2016, imię i nazwisko”
Ostateczny termin dokonania przelewu: 30 maja 2016 r.
Koszty podróży pokrywają instytucje delegujące.