SKAD2016
Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego
Zgłoś uczestnictwo

Materiały
do pobrania

SKAD2016 - ulotka informacyjna (pobierz)
Instrukcja dla autorów - SENIR (pobierz)
Instrukcja dla Recenzentów - SENIR (pobierz)
Instrukcja - szablon artykułu - SENIR (pobierz)
Przygotowanie bibliografii - system harvardzki (pobierz)
Szablon artykułu MS Word (pobierz)
Ulotka informacyjna dotycząca publikacji (pobierz)
 

Data i miejsce 

19-21.09.2016

Hotel Wodnik
Słok k/Bełchatowa
97-400 Bełchatów 

Aktualności

15.09.2016

W zakładce Program konferencji i streszczenia referatów znaleźć można zaktualizowany program konferencji SKAD'2016 oraz streszczenia zgłoszonych wystąpień

Instrukcja dla Autorów publikacji

z serii Taksonomia

 
Redaktorzy naukowi: Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak.
 
1. Objętość artykułu: maksymalnie 9 stron maszynopisu (w tym spis literatury i streszczenia w języku polskim i angielskim) sformatowanego zgodnie z szablonem.
2. Przekroczenie objętości artykułu kosztuje dodatkowo 100 zł za każdą rozpoczętą stronę. Kwotę wynikającą z przekroczenia liczby stron należy przelać na konto Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:
Bank Zachodni WBK II/O Jelenia Góra
34 1090 1997 0000 0005 2800 0070

z dopiskiem: Taksonomia 2016, imię i nazwisko
3. Na stronie www Konferencji (z lewej strony - materiały do pobrania) znajdują się do pobrania następujące pliki niezbędne do prawidłowego przygotowania zgłaszanego do Taksonomii artykułu:
– Instrukcja dla Autorów (obsługa systemu SENIR)
– Szablon artykułu zgłaszanego do Prac Naukowych UE we Wrocławiu
– Instrukcja dla szablonu
– Ogólne zasady sporządzania bibliografii w artykule
4. Zgłaszanie artykułu do Taksonomii odbywa się pocztą elektroniczną poprzez system SENIR (https://review.ue.wroc.pl) najpóźniej do 16 października 2016 r.
5. Wszelka korespondencja z Autorem artykułu odbywać się będzie elektronicznie poprzez system SENIR (zob. instrukcję dla Autorów).
6. Warunkiem ostatecznego przyjęcia artykułu do druku są dwie pozytywne recenzje.