SKAD2016
Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego
Zgłoś uczestnictwo

Materiały
do pobrania

SKAD2016 - ulotka informacyjna (pobierz)
Instrukcja dla autorów - SENIR (pobierz)
Instrukcja dla Recenzentów - SENIR (pobierz)
Instrukcja - szablon artykułu - SENIR (pobierz)
Przygotowanie bibliografii - system harvardzki (pobierz)
Szablon artykułu MS Word (pobierz)
Ulotka informacyjna dotycząca publikacji (pobierz)
 

Data i miejsce 

19-21.09.2016

Hotel Wodnik
Słok k/Bełchatowa
97-400 Bełchatów 

Aktualności

15.09.2016

W zakładce Program konferencji i streszczenia referatów znaleźć można zaktualizowany program konferencji SKAD'2016 oraz streszczenia zgłoszonych wystąpień

Konkurs na najlepsze prace naukowe na konferencji SKAD’2016


Konkurs StatSoft
 

Z przyjemnością informujemy, że Firma StatSoft Polska ufundowała nagrody pieniężne dla Autorów trzech najlepszych referatów prezentowanych na konferencji SKAD’2016.


Suma nagród w konkursie wynosi 1500 zł.
 

Przewiduje się następujące nagrody:


I stopnia w wysokości 600 zł,

II stopnia w wysokości 500 zł,

III stopnia w wysokości 400 zł.Decyzję o przyznaniu nagród oraz kategorii nagrody na podstawie zaprezentowanego referatu, z uwzględnieniem treści i formy prezentacji, podejmie Jury Konkursu w drodze głosowania. W skład Jury wejdą obecni na Konferencji SKAD’2016 członkowie Komitetu Naukowego.